REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OHO-DESIGN.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 20.05.2019 ROKU.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem ww.oho-design.pl prowadzony jest przez Oho design Ewa Kaszkowiakz siedzibą w Poznaniu przy ulicy J.Kraszewskiego 4/12, 60-518 Poznań, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, który jest administratorem danych osobowych.

Dane Firmy:
Oho design Ewa Kaszkowiak
NIP: 596-148-8488
ADRES: J.Kraszewskiego 4/12, 60-518 Poznań, wielkopolskie

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać wysyłając e-mail na adres oho-design@protonmail.com lub dzwoniąc w dni robocze w godzinach 10:00-18:00 na numer telefonu: 781-349-816.

§2

DEFINICJE

 1. oho-desing.pl – Oho design Ewa Kaszkowiak podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu Sklepu internetowego,

2. Klient / kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego oho-design.pl;

 2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.oho-design.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy oho-design.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 7. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu,

 8. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 3

ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO OHO DESIGN

Oho-design.com prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

ZAMAWIANIE TOWARÓW

o   Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.oho-design.pl 24 godziny na dobę przez cały rok.
o    Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
o    Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.

 • JAK KUPOWAĆ – instrukcja krok po kroku

o    Po wybraniu przez klienta towaru, należy kliknąć ikonkę „Dodaj do koszyka”,
o    Jeżeli klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka,
o    Jeżeli klient zakończył zakupy, należy kliknąć ikonkę „Realizuj zamówienie”,
o    Jeżeli klient posiada kod rabatowy, może go wpisać w odpowiednie pole w koszyku,
o    Jeśli zamówienie zgadza się, należy kliknąć ikonkę „Przejdź do kasy”’,
o    Klient ma do wyboru dwie możliwości dokonywania zakupów: może zarejestrować swoje konto, dzięki czemu w przyszłości będzie miał dostęp do dodatkowych opcji takich jak historia zakupów lub wybrać zakupy bez rejestracji,
o    Po wprowadzeniu danych niezbędnych do złożenia zamówienia klient wybiera sposób dostawy swojego zamówienia. Klient ma do wyboru dostawę za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej - Paczka priorytetowaW przypadku dostawy kurierem Poczty Polskiej, nie jest możliwa płatność przy odbiorze.
o    Po wybraniu sposobu dostawy należy kliknąć ikonkę „Dalej”,
o    Należy wybrać sposób płatności. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć ikonkę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
o    Klient rozumie, że wybór przewoźnika, łączy się z udostępnieniem jego danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przewoźnikowi.

Jeśli klient wybierze dostawę Pocztą Polską jego dane osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przekazane do Poczta Polska S.A., Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

§ 5

CENY

o    Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
o    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
o    Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
o    Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.
o    Rabaty nie łączą się.

§ 6
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW


o    Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej są towarami dostępnymi.
o    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

o    W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

o    Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

§ 8

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

o    Dostawy realizujemy na terenie Polski.
o    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, chyba że na stronie podana jest informacja o wstrzymaniu wysyłania zamówień.
o    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy lub inne dni. Informacja o zawieszeniu realizacji zamówień publikowana będzie w widocznym miejscu na Stronie internetowej.
o    W przypadku wybrania, jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem Payu) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie wysłany.
o    Oho design ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

§ 9

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

o    Szybki przelew:

 • Szybkie przelewy, które akceptowane są przez Cassanti.com, dokonywane są przy użyciu pośrednika serwisu Payu.

 • Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać przelewu pieniędzy.

 • Karta kredytowa/płatnicza:

Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie zakupów w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku). Płatność kartą kredytową/płatniczą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu Payu

 • Przelew tradycyjny – po wybraniu tego sposobu płatności, całą kwotę należy przelać na konto:   jako tytuł przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer zamówienia w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.

§ 10

UMOWA

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.oho-design.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").

§ 11

WYKONANIE UMOWY - TERMIN

○ Oho-design.pl zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia (chyba, że na stronie głównej widnieje informacja o wstrzymaniu przyjmowania zamówień) lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.

Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.

W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do Oho-design.pl, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

§ 12

KOSZT DOSTAWY

Dostawy na terenie Polski 13zł

ZWROT ZAMÓWIENIA – odstąpienie od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Oho-design.pl podlegają zwrotowi.

Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (pobierz) i wysłania dokumentu do Sklepu przed upływem 14-dniowego terminu. "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodne jest z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient jest uprawniony, ale nie zobowiązany do skorzystania z przedmiotowego wzoru.

Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

ADRES: Włodzice Wielkie 62 ,59-600 Lwówek ŚląskiKlient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Oho-design.pl (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji)

Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazane przez niego konto bankowe niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep rzeczy zwróconej lub dostarczeniu przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania,musi zawierać kąmplet metek oraz dowód zakupu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej oznacza rezygnację Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych.

Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Oho-design.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

Zgodnie z art.38 pkt.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb: klientowi nie przysługuje prawo zwrotu. Zapis dotyczy wszystkich produktów szytych pod konkretne zamówienie klienta.

REKLAMACJA

Oho-design.pl dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Oho-design.pl odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącego konsumentem.

Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

ADRES: Włodzice Wielkie 62, 59-600 Lwówek Śląski

W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.
W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Oho-design.pl nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

§ 15

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki towarów.

Klient ma dwie możliwości aby skorzystać z ww. uprawnienia:

należy wysłać maila na adres oho-design@protonmail.pl o z ważnością wysoką oraz zatytułować go: "Rezygnacja z zamówienia nr...". Rezygnacja z zamówienia będzie skuteczna tylko, jeżeli dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.

kontakt ze sklepem internetowym pod numerem telefonu: 781 349 816

Do każdego zakupionego towaru jest możliwość dołączenia faktury.

§ 16

DANE OSOBOWE - Bezpieczeństwo i ochrona

Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego www.oho-design.pl jest Oho design Ewa Kaszkowiak z siedzibą  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy J.Kraszewskiego 4/12, 60-518

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży ( faktury ) oraz wysyłki produktów.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika. Użytkownik ma wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych IP i Cookies mogą być Google i Facebook. Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, cofnięcia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Profilowanie jest używane w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec profilowania (marketing bezpośredni) poprzez ustawienie odpowiednio przeglądarki. W tej sytuacji dane dla celu marketingu bezpośredniego nie będą już przetwarzane. Podanie danych: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu jest niezbędne do realizacji umowy. Podanie danych osobowych: cookies i IP jest wymogiem umownym i konsekwencja jego nie podania skutkuje brakiem możliwości korzystania z pełnych udogodnień serwisu, takich jak targetowane reklamy.